طول مدت گارانتی محصولات شرکت تکنو ماه است
طول مدت گارانتی محصولات شرکت گاسونیک ماه است
سایر محصولات توسط شرکت کاریزما سرویس به مدت ماه گارانتی میشوند
  • آسیب های ناشی از نقص فنی ذاتی وسیله ، مواد بکار رفته در آن و شرایط تولید، تا تاریخ قید شده در کارت گارانتی شامل گارانتی می باشد.
  • ارایه کارت گارانتی در هنگام دریافت خدمات الزامی است .
  • مخدوش شدن هولوگرام ، شماره سریال و عبارات درج شده بر روی برگه گارانتی ، موجب ابطال گارانتی می گردد.
  • آسیب های ناشی از ورود مایعات و مواد شیمیایی به دستگاه، ضربه یا آسیب فیزیکی، حوادث طبیعی ، آتش سوزی ، نوسانات برق ،آسیب دیدگی کانکتور و کابل و استفاده نادرست از دستگاه خارج از تعهدات گارانتی می باشد.